Könyvajánló – Ave Maria

Égi Édesanyánk tiszteletére ajánljuk ezt a könyvet, melyben több mint 75 nemzet Madonna-ábrázolásai láthatók a názáreti Angyali üdvözlet-bazilikából, az Üdvözlégy imája kíséretében közel 70 nyelven.

Böjte Csaba ajánlója a kiadványhoz

A Mária-kultuszt maga az Úr Isten indította el azzal, hogy kiválasztott egy fiatal lányt Szent Fia édesanyjává. Az angyal örök érvényű, a Szentírásban leírt csodaszép szavait ismétli meg az Egyház. A Máriát megszólító hívek e szép köszöntéshez áldást mondva megfogalmazzák kérésüket, és már meg is van a Miatyánk után a leggyakrabban mondott imádságunk:
„Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.”

Jó kézbe venni ezt a csodálatos könyvet, mert lapozgatva rádöbbenhetünk, hogy mi, magyarok, kik ősidőktől fogva és Szent István akaratából Nagyasszonyunknak tartjuk Máriát, nem vagyunk egyedül, lám, a többi nép is tiszteli, szereti a Boldogságos Szűzanyát! Oly sok minden elválaszt és megoszt bennünket ezen a világon; jó látni, hogy Mária, Mennyei Édesanyánk milyen sok néppel összeköt! Lapozgatva ezt a szép, műves kivitelű könyvet, láthatjuk, hogy milyen sok nyelven köszönthetjük közösen a térden álló Mindenhatóságot, a szép szeretet anyját, Máriát.
E felbolydult világban sok ma a menekült – gondolom, ha egy messziről jött, sok szenvedéstől meggyötört ember a saját nyelvén hallja ezt az egyszerű, szép imádságot, elmosolyodik, s így elindulhat egy olyan párbeszéd, ami már nem arról szól, hogy mi választ el bennünket egymástól, hanem arról, hogy Isten és az alázatos imádság összeköt, testvérré tesz! Ezért is érdemes megvenni ezt a soknyelvű imádságos könyvet, mert lehet, hogy a hozzánk sodródó, messziről jött ember szívéhez e könyv által verhetünk hidat, az anyanyelvén felhangzó imádság által!

Sok szeretettel: Böjte Csaba (Csaba testvér)

Részlet a könyv előszavából

Az izraeli Názáret városában található Angyali üdvözlet-bazilikát a római katolikus hagyomány szerint az angyali üdvözlet barlangja fölé emelték, ahol Gábriel arkangyal bejelentette Szűz Máriának Jézus születését. A Közel-Kelet legnagyobb méretű, kétszintes kegyhelytemploma

1960-tól 1969-ig épült újjá, egy 4. századi szentély alapjain. Az épületet 1969-ben szentelte fel VI. Pál pápa. A felső templom falain azóta is gyűlnek az 5-6 méteres mozaik falképek, amelyeket egy-egy ország művészei alkottak és ajándékoztak a templomnak. Az e kötet képanyagául is szolgáló Madonna-ábrázolások – melyek közül a kisebb méretűek a templom fedett udvarára kerültek – folytatják azt az elvet, hogy minden országból legyen ott egy a Szűz Mária tiszteletét kifejező kép. Az egyes képek mellett e kiadványban az adományozó nemzetek nyelvén az Üdvözlégy imája olvasható.

A kötet magyar nyelvű kiadását az egyes műalkotások ihlette rövid verses fohászok gyűjteménye teszi teljessé. A könyvben szereplő képekkel és imákkal szeretnénk segíteni, hogy közelíthessünk Égi Édesanyánkhoz.
Az Égi Anya megnyitja minden ember szívét, minden nép szívét, s a Mindenség Szívét a Szeretetre!

Ezúton köszönjük meg a jeruzsálemi Keresztény Információs Központnak, hogy lehetővé tették a názáreti Angyali üdvözlet-bazilika falán lévő alkotások e könyvben való megjelenését.

ISBN 978-615-80182-2-7
162 színes oldal, keménykötés
Kiadja az  Etalon Film Kiadó
Ára: 2000 Ft