Imák és versek az Istenanyánkhoz

Ez az imagyűjtemény közel sem teljes, hisz talán egy szent segítségét sem kérték olyan sokszor, mint az Égi Anyáét. Szűz Mária tisztelete nagyon sok szívet megszólított, kérték az áldását, közbenjárását és segítségét, és sokan szívből jövő hálájukat is kifejezték feléje. Az imák által meg tudjuk szólítani Őt, és kérni, hogy legyen velünk, kísérjen minket az úton.

Imák az Istenanyához

Áldj meg minket Szűz Mária

Áldj meg minket Szűz Mária, Égi rózsaszál. Áldd meg tisztelő népedet, Mely oltárod előtt áll! Szerelmednek rózsalánca, Fűzzön minket egy bokorba, Gyöngykoszorúba, Te…

Fehér rózsa, Mária

Fehér rózsa, Mária Engem Jézus született, Szent szívéből szeretett, Szent János ablakomon, Boldogasszony tűzhelyemen, Mária ajtómon. Fehér rózsa,…

Áldott Égi Szűz!

Áldott Égi Szűz! Add, hogy minden anya megtartsa magzatát! Add, hogy minden ember tisztelje és védje a Föld-Anyát! Add, hogy mindenki megtalálja a…

Versek az Istenanyához

Magyarságnak vére...

Magyarságnak vére, tekints fel az Égre! Reménységnek éke, jövő üdvössége, gyermeki lélekkel áhítozz a Fényre! Szíved csodálata minden nemzetségre árassza…

Eljöttünk, Mária

Eljöttünk, Mária Szeretetnek fénye, Könny-tenger csillaga, Üdvösség reménye. Fájdalmad harmata A hajnali rózsán, Szóljon értünk szavad Most,…

Mária

Fogadtatás, elfogadás, befogadás, és foganás… Beburkolás, titok-óvás, mély hallgatás, odaszánás… Felajánlás, szív-felnyitó önátadás, alázatos Sors-hordozás… Ég-Akarat- -valósítás. Legyen…

Gyermekem

Mária mély csendje hulljon a szívedre, Mária szent könnye cseppenjen kezedre, Mária érzése áradjon lelkedbe, Mária mosolya fogadjon a Földre, Mária…

Fény-Anyánk kegyelme

Fény-Anyánk kegyelme Áradjon Lélekre, Ki Földre születve Érkezik Életbe. Óvjad, védjed, tiszteld, Fény-csíráját szívleld, S keresd az Ember…