Képek és festmények

Végtelen gazdagságban ábrázolják Szűz Máriát a kis Jézussal a művészetekben. Számos alkotás látott napvilágot, mely a születés utáni Égi Anyát ábrázolja. Ugyanakkor nagyon sok művészt éppen a másik pólus ihletett meg: a Golgotán a kereszt alatt álló Édesanya, aki a Fiát tartja ölében. A képek és ábrázolások által közelebb kerülhetünk a különböző korok Szűzanya-tiszteletéhez.