Magyarságnak vére…

Magyarságnak vére,
tekints fel az Égre!
Reménységnek éke,
jövő üdvössége,
gyermeki lélekkel
áhítozz a Fényre!
Szíved csodálata
minden nemzetségre
árassza erejét –
az Emberiségre!
Népünknek Szent Anyját
és Krisztust is kérve:
Sorsunkat betöltve
áldozhassunk Érte!

Betegek Anyja, Szűz Mária

Betegek Anyja, Szűz Mária,
virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azoké mellett, akik ebben az órában
veszítik el eszméletüket és meghalnak.
Akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenni kellene,
de a szükség a munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,
akiket betegség közben még családjuk gondjai is nyomasztanak,
akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett!

Áldj meg minket Szűz Mária

Áldj meg minket Szűz Mária,
Égi rózsaszál.
Áldd meg tisztelő népedet,
Mely oltárod előtt áll!

Szerelmednek rózsalánca,
Fűzzön minket egy bokorba,
Gyöngykoszorúba,

Te légy ezen koszorúnak,
Ragyogó gyöngye,
Ragyogjon ránk tisztaságod,
Tündöklő arany fénye!

Óh, Szűz Anyánk, leánya Ten Fiadnak

Óh, Szűz Anyánk, leánya Ten Fiadnak,
teremtményeknél nagyobb és szerényebb
ős célja az örök határozatnak,
természetünket a Te tiszta lényed
megnemesíté úgy, hogy a Teremtő
teremtménnyé lett Benned, s szent erényed
méhedben felgyújtá a tisztelendő
szerelmet, melynek örök melegébül
a Béke e Virága volt kelendő.
Te, déli láng a Szeretet egébül
vagy itt nekünk, és lenn az embereknek
Élő forrás, melytől reményünk épül.
Úrnő, minden kegyek Tőled erednek!
Aki nélküled vágyik szent malasztra,
szárny nélkül válik szállni az eretnek.
S nemcsak könyörgő lel Nálad vigaszra:
Jóságod gyakran azt a szenvedőnek
kérés előtt megadja, nem halasztva.
Jóság és nagyság Benned egybenőnek,
s irgalmasság, s ami csak erénye
lehet teremtett lénynek, földi nőnek.
Ím ez, ki – bárha gyarló gyenge lénye –
a Mindenségnek mélyétől idáig
látta a Szelleméltet, s szemefénye
Most még magasabb, új látványra vágyik,
kér új erőért, fölhatolni téged
kegyelemből az utolsó csodáig.

Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged

Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged,
Nehéz időket él a Te Magyar néped.
Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk Téged,
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked.
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged,
Ezért könyörög most a hű Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Hazánk Nagyasszonya, hontalan reménye,
Árva nép gyámola, éjszakának fénye!
Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk Téged,
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked.
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged,
Ezért könyörög most a Te Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Hazánk Nagyasszonya, nem féltjük országunk,
Hiszen Neked adta első szent királyunk.
Ameddig velünk vagy, jöhet vészek vésze,
Erős lesz e nép, ha Te leszel vezére.
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged.
Ezért könyörög most a Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Senki sem szerette jobban Jézust, mint Te

Senki sem szerette jobban Jézust, mint Te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint Te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint Te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint Te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint Te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint Te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint Te,
Senki sem imádta Jézust úgy, mint Te,
Senki sem dicsőítette meg Jézust úgy, mint Te,
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint Te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint Te.

Fehér rózsa, Mária

Fehér rózsa, Mária
Engem Jézus született,
Szent szívéből szeretett,
Szent János ablakomon,
Boldogasszony tűzhelyemen,
Mária ajtómon.

Fehér rózsa, Mária
Gyönggyel gyökerezik,
Arannyal virágzik.
A mi házunk négyszögletes,
Négy szép angyal őrizkedik.
Angyalok őrizzetek,
Keresztek forogjatok,
Hadd aluggyam Boldogasszony ágyában…

Üdvözlégy, Mária, Fájdalommal teljes

Üdvözlégy, Mária,
Fájdalommal teljes,
A keresztre feszített Jézus van Teveled.
Méltó, hogy együtt szenvedjünk Veled
Az asszonyok közül,
És méltó, hogy együtt szenvedjünk a
Te méhednek gyümölcsével, Jézussal.
Asszonyunk, Szűz Mária,
A keresztre feszített Jézus Anyja,
Érdemelj ki könnyeket nekünk, Fiad megfeszítőinek,
Most és halálunk óráján!

Ámen

Gondolj az Égi Szűzre, ne hiányozzon a gondolataidból!

Gondolj az Égi Szűzre, ne hiányozzon a gondolataidból!
Az Égi Szűz neve ne hiányozzon a szádról!
Az Égi Szűz szeretete ne aludjon ki a szívedből!
Az Égi Szüzet követve nem fogsz elveszni!
Az Égi Szűzre támaszkodva nem fogsz elesni!
Az Égi Szűzre bízva nem fogsz félni!
Az Égi Szűzre hallgatva nem fogsz tévedni!
Az Égi Szűzzel élve fel fogsz támadni!

Testté lett az Ige, közöttünk vett szállást,

Testté lett az Ige, közöttünk vett szállást,
Szent kereszthalállal nyertük a megváltást.
Életem, reményem, Krisztus, te vagy nékem.
Hadd legyek a Tiéd teljesen egészen!

Mennyi szent és mártír, vértől ázott földünk…
Parázsfüstként száll föl az Égig könyörgésünk.
Tegnapunk a példa, a holnap benned éled.
Mindent felajánlunk, térden kér a néped!

Nagyasszonyunk, Mária, tekints reánk, kérünk!
Ezeréves múltra könnyes szemmel nézünk…
Viseld gondját mindig e hű magyar hazának!
Ha koronánk az Égben, nem érhet búbánat!