Betegek Anyja, Szűz Mária

Betegek Anyja, Szűz Mária,
virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azoké mellett, akik ebben az órában
veszítik el eszméletüket és meghalnak.
Akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenni kellene,
de a szükség a munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,
akiket betegség közben még családjuk gondjai is nyomasztanak,
akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett!

Áldj meg minket Szűz Mária

Áldj meg minket Szűz Mária,
Égi rózsaszál.
Áldd meg tisztelő népedet,
Mely oltárod előtt áll!

Szerelmednek rózsalánca,
Fűzzön minket egy bokorba,
Gyöngykoszorúba,

Te légy ezen koszorúnak,
Ragyogó gyöngye,
Ragyogjon ránk tisztaságod,
Tündöklő arany fénye!

Óh, Szűz Anyánk, leánya Ten Fiadnak

Óh, Szűz Anyánk, leánya Ten Fiadnak,
teremtményeknél nagyobb és szerényebb
ős célja az örök határozatnak,
természetünket a Te tiszta lényed
megnemesíté úgy, hogy a Teremtő
teremtménnyé lett Benned, s szent erényed
méhedben felgyújtá a tisztelendő
szerelmet, melynek örök melegébül
a Béke e Virága volt kelendő.
Te, déli láng a Szeretet egébül
vagy itt nekünk, és lenn az embereknek
Élő forrás, melytől reményünk épül.
Úrnő, minden kegyek Tőled erednek!
Aki nélküled vágyik szent malasztra,
szárny nélkül válik szállni az eretnek.
S nemcsak könyörgő lel Nálad vigaszra:
Jóságod gyakran azt a szenvedőnek
kérés előtt megadja, nem halasztva.
Jóság és nagyság Benned egybenőnek,
s irgalmasság, s ami csak erénye
lehet teremtett lénynek, földi nőnek.
Ím ez, ki – bárha gyarló gyenge lénye –
a Mindenségnek mélyétől idáig
látta a Szelleméltet, s szemefénye
Most még magasabb, új látványra vágyik,
kér új erőért, fölhatolni téged
kegyelemből az utolsó csodáig.

Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged

Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged,
Nehéz időket él a Te Magyar néped.
Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk Téged,
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked.
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged,
Ezért könyörög most a hű Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Hazánk Nagyasszonya, hontalan reménye,
Árva nép gyámola, éjszakának fénye!
Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk Téged,
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked.
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged,
Ezért könyörög most a Te Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Hazánk Nagyasszonya, nem féltjük országunk,
Hiszen Neked adta első szent királyunk.
Ameddig velünk vagy, jöhet vészek vésze,
Erős lesz e nép, ha Te leszel vezére.
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged.
Ezért könyörög most a Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Fehér rózsa, Mária

Fehér rózsa, Mária
Engem Jézus született,
Szent szívéből szeretett,
Szent János ablakomon,
Boldogasszony tűzhelyemen,
Mária ajtómon.

Fehér rózsa, Mária
Gyönggyel gyökerezik,
Arannyal virágzik.
A mi házunk négyszögletes,
Négy szép angyal őrizkedik.
Angyalok őrizzetek,
Keresztek forogjatok,
Hadd aluggyam Boldogasszony ágyában…

Üdvözlégy, Mária, Fájdalommal teljes

Üdvözlégy, Mária,
Fájdalommal teljes,
A keresztre feszített Jézus van Teveled.
Méltó, hogy együtt szenvedjünk Veled
Az asszonyok közül,
És méltó, hogy együtt szenvedjünk a
Te méhednek gyümölcsével, Jézussal.
Asszonyunk, Szűz Mária,
A keresztre feszített Jézus Anyja,
Érdemelj ki könnyeket nekünk, Fiad megfeszítőinek,
Most és halálunk óráján!

Ámen

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Miasszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk!
Engeszteld meg Szent Fiadat,
Mutass be minket Szent Fiadnak!

Ámen

Áldott szép Úrnőnk a mennyben

Áldott szép Úrnőnk a mennyben,
Rólad angyalok ajka zengjen;
Áldott gyökér, égi ajtó,
Földnek drága napfényt adó!

Örülj szép Szűz, dicső, ékes,
Nincsen más ily tiszta fényes;
Szép vagy, az Úr legyen véled,
Krisztust hű imáddal kérleld!

Ámen

Áldott Égi Szűz!

Áldott Égi Szűz!
Add, hogy minden anya megtartsa magzatát!
Add, hogy minden ember tisztelje és védje
a Föld-Anyát!
Add, hogy mindenki megtalálja
a Fény-Anyához vezető utat!
Ámen