Magyarságnak vére...

Magyarságnak vére, tekints fel az Égre! Reménységnek éke, jövő üdvössége, gyermeki lélekkel áhítozz a Fényre! Szíved csodálata minden nemzetségre árassza…

Senki sem szerette jobban Jézust, mint Te

Senki sem szerette jobban Jézust, mint Te, Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint Te, Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint Te, Senki sem követte…

Szűz Mária, Te vagy az én királynőm!

Szűz Mária, Te vagy az én királynőm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe…

Eljöttünk, Mária

Eljöttünk, Mária Szeretetnek fénye, Könny-tenger csillaga, Üdvösség reménye. Fájdalmad harmata A hajnali rózsán, Szóljon értünk szavad Most,…

Mária

Fogadtatás, elfogadás, befogadás, és foganás… Beburkolás, titok-óvás, mély hallgatás, odaszánás… Felajánlás, szív-felnyitó önátadás, alázatos Sors-hordozás… Ég-Akarat- -valósítás. Legyen…

Gyermekem

Mária mély csendje hulljon a szívedre, Mária szent könnye cseppenjen kezedre, Mária érzése áradjon lelkedbe, Mária mosolya fogadjon a Földre, Mária…

Fény-Anyánk kegyelme

Fény-Anyánk kegyelme Áradjon Lélekre, Ki Földre születve Érkezik Életbe. Óvjad, védjed, tiszteld, Fény-csíráját szívleld, S keresd az Ember…