Magyarságnak vére…

Magyarságnak vére,
tekints fel az Égre!
Reménységnek éke,
jövő üdvössége,
gyermeki lélekkel
áhítozz a Fényre!
Szíved csodálata
minden nemzetségre
árassza erejét –
az Emberiségre!
Népünknek Szent Anyját
és Krisztust is kérve:
Sorsunkat betöltve
áldozhassunk Érte!

Senki sem szerette jobban Jézust, mint Te

Senki sem szerette jobban Jézust, mint Te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint Te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint Te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint Te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint Te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint Te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint Te,
Senki sem imádta Jézust úgy, mint Te,
Senki sem dicsőítette meg Jézust úgy, mint Te,
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint Te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint Te.

Gondolj az Égi Szűzre, ne hiányozzon a gondolataidból!

Gondolj az Égi Szűzre, ne hiányozzon a gondolataidból!
Az Égi Szűz neve ne hiányozzon a szádról!
Az Égi Szűz szeretete ne aludjon ki a szívedből!
Az Égi Szüzet követve nem fogsz elveszni!
Az Égi Szűzre támaszkodva nem fogsz elesni!
Az Égi Szűzre bízva nem fogsz félni!
Az Égi Szűzre hallgatva nem fogsz tévedni!
Az Égi Szűzzel élve fel fogsz támadni!

Testté lett az Ige, közöttünk vett szállást,

Testté lett az Ige, közöttünk vett szállást,
Szent kereszthalállal nyertük a megváltást.
Életem, reményem, Krisztus, te vagy nékem.
Hadd legyek a Tiéd teljesen egészen!

Mennyi szent és mártír, vértől ázott földünk…
Parázsfüstként száll föl az Égig könyörgésünk.
Tegnapunk a példa, a holnap benned éled.
Mindent felajánlunk, térden kér a néped!

Nagyasszonyunk, Mária, tekints reánk, kérünk!
Ezeréves múltra könnyes szemmel nézünk…
Viseld gondját mindig e hű magyar hazának!
Ha koronánk az Égben, nem érhet búbánat!

Szűz Mária, Te vagy az én királynőm!

Szűz Mária, Te vagy az én királynőm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a Te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem.

Eljöttünk, Mária

Eljöttünk, Mária
Szeretetnek fénye,
Könny-tenger csillaga,
Üdvösség reménye.

Fájdalmad harmata
A hajnali rózsán,
Szóljon értünk szavad
Most, s a végső órán.

Öröm-szózat zengett:
Angyali üdvözlet.
Benned teljesedhet,
Ahogy megköszönted.
Az Igét hordoztad,
S megszülted e földre;
Ki megváltást hozhat
Lelkünknek örökre.

Köszöntünk, Mária
Szeretetnek fénye,
Örömnek csillaga,
Üdvösség reménye.

Imádságunk fonjuk
Egy rózsafüzérbe,
Ember az emberben
Találjon testvérre.

Mária

Fogadtatás,
elfogadás,
befogadás,
és foganás…
Beburkolás,
titok-óvás,
mély hallgatás,
odaszánás…
Felajánlás,
szív-felnyitó
önátadás,
alázatos
Sors-hordozás…
Ég-Akarat-
-valósítás.
Legyen IGEN:
Örök adás.

Gyermekem

Mária mély csendje hulljon a szívedre,
Mária szent könnye cseppenjen kezedre,
Mária érzése áradjon lelkedbe,
Mária mosolya fogadjon a Földre,
Mária rózsája illatozzon körbe,
Mária nyugalma hordozzon betöltve,
Mária emléke emeljen helyedre,
Mária sóhaja vezessen Egekbe,
Mária IGEN-je áradjon szeretve!