December 8. – Földtiltó Boldogasszony ünnepe

December 8-a Földtiltó vagy Eketiltó Boldogasszony napja. Mint neve is mutatja, ez az adventi ünnepkör elejére eső ünnep a külső munkálatoktól való fokozatos visszavonulás, a belső világra figyelés ideje.

Október 7. – Olvasós Boldogasszony ünnepe

Az utolsó nagy Mária-ünnep Olvasós Boldogasszony napja október 7-én. Az ember ezen időszakban számot adott önmagáról, igyekezett rájönni hibáira, vétkeire, bűneire, amikre gyógyírként az imát javasolták. Ezért is lett a hetedik Mária-ünnep neve Olvasós vagy Imádságos Boldogasszony.

Szeptember 8. – Kisboldogasszony ünnepe

A hatodik fő Mária-ünnep. Ekkor, szeptember 8-án ünnepelték Mária születését, amire apokrif írásokban találhatunk utalásokat. Mivel a hagyomány szerint Mária egy keddi napon született, Kis­boldog­asszony napjára úgy készültek, hogy előzőleg hét kedden keresztül böjtöltek és imádkoztak.

Július 2. – Sarlós Boldogasszony ünnepe

A negyedik Mária-ünnep, Sarlós Boldogasszony napja sok helyütt az aratás kezdetét jelezte. Ehhez a naphoz kötötték azt az eseményt, amikor az áldott állapotban lévő Mária meglátogatta Erzsébetet. Nehézkes Máriának is nevezték e napot, hiszen ekkor már a búzafejek is elnehezültek, magoktól terhesek voltak.

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

A harmadik jelentős Mária-ünnep, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja március 25-ére esik. Nem sokkal március 21-e, a tavaszi napéjegyenlőség után következik, amikor pontosan egyforma hosszú a nappal és éjszaka.

Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Ezt a napot már az 1092-es szabolcsi zsinat is a kötelező ünnepek közé sorolta. Az Érdy-kódex úgy fogalmaz, hogy ez Mária tisztulásának a napja, s az az esemény kötődik hozzá, amikor Mária a zsidó törvények szerint bemutatta Jézust a főtemplomban.