Augusztus 15. – Nagyboldogasszony ünnepe

Az évkör ötödik nagy Mária-ünnepe Nagyboldogasszony napja augusztus 15-én. Ez az egyik legerősebb Mária-ünnep, amikor az Égi Szűz hatása a legtisztábban tud megnyilatkozni. Ez Mária mennybemenetelének, mennybevételének az ünnepe, de ekkor emlékezünk meg arról is, hogy Szent István király Magyarországot és a magyar népet az Égi Anya kegyeibe és oltalmába ajánlotta. Az Érdy-kódexben így olvashatunk az eseményről: „Annak utána fölemelé ő édes kezeit, szemeit és szívét, lelkét mennyeknek szent országába, és nagy siralmas és könyörületes szóval mondá: Ó, mennyeknek Királyné Asszonya, Istennek szent Anyja és ez világnak megépítő nemes Asszonya, dicsőséges Szűz Mária! Te szentséges kezeidbe és oltalmad alá adom és ajánlom (…) ez szegény országot mind benne való urakkal és szegénnyel, bódoggal egyetemben…” Így lett hazánkból Regnum Marianum, Mária Országa, így lett égi patrónánk, örökös királynénk a Nagyboldogasszony, akit a Szent Korona illet, akinek az aktuális uralkodó mindig csak a földi helytartója volt.

E napon kifejezetten Máriához kötődő szent kegyhelyeket kerestek fel az emberek, s ott imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért, mert úgy gondolták, ilyenkor különösképpen megnyilvánul az Égi Anya kegyelme, és képes a purgatóriumban szenvedőket magához emelni ugyanúgy, ahogyan ő maga is a mennybe emelkedett. Mindehhez egy érdekes népszokás társult: Máriának sok helyütt volt egy halotti szobra, amit az ünnep vigíliáján, vagyis előző este koporsóba fektettek, felravataloztak, megsirattak, halotti énekekkel elbúcsúztattak, imádkoztak és virrasztottak mellette – levezettek egy teljes halotti szertartást. Azután elindultak a koporsóval, és körbejárták a határt – a gyászmenet is olyan volt, mintha rendes temetés zajlana –, végül a templomba visszatérve lebontották a ravatalt, a szobrot eltették, és a halotti szertartás ünneplésbe csapott át: ekkortól a mennybemenetellel kapcsolatos imákat, énekeket zengtek, s szentelt virágokból fontak koszorút a templomi Mária-szobor fejére. Nagyboldogasszony napján már e virágoké volt a főszerep.

Fogadják szeretettel Nagyboldogasszonyról szóló írásunk PDF-ben: