A Szűzanya jelenései három földrészen

Szerző: Molnár Gyula
Kiadó: Szent István Társulat
Megjelenés éve: 2007
Oldalak száma: 396

A Keresztény Élet kérte fel Molnár Gyulát, a kötet szerzőjét, arra, hogy hétről-hétre tájékoztassa a lap olvasóit a Szűzanya künönböző jelenéseiről. Az így született huszonnyolc riportot gyűjti egy csokorba a könyv, mely az 1608-as litvániai Szűz Mária jelenéstől egészen napjainkig mutatja be a Szűz Mária jelenések történetét,

Az írások rendkívül alapos kutatások nyomán születtek, s mariológiai szempontból is alátámasztott információkat közölnek A századik életévéhez közeledő teológus így vall könyvéről: „Magától értetődő, hogy életem tizedik évitzedében is Egyházam hű fiaként akarok visszatérni az örökkévalóságba, mint tette ezt sok évszázaddal korábban Avilai Szent Teréz egyháztanító – példaképem. VIII. Orbán pápa dekrétumai értelmében alávetem magam a Szentszék kritikai állásfoglalásának, vonatkozzék ez az ítélet „Az európai kontinens és két világrész Mária jelenéseiről több mint fél éven keresztül a hetilap hasábjain országos visszhangot ébresztettek a riportok az imádkozó Magyarországon” c. munka mariológiai, misztikai, bölcseleti vagy egyházpolitikai vallomására”.