Szép Szűz Mária

Szerző: Béky Gellért
Kiadó: Korda Kiadó
Megjelenés éve: 1994
Oldalak száma: 77

Béky Gellért saját maga írja le és határozza meg, hogy Szép Szűz Mária című könyve milyen irodalmi mű.
Nem legendás természetű „apokrif” írás, és nem akar újfajta „mariológia” lenni.
Imádságos szeretet diktálta tanúbizonyság Jézus anyjáról, akit Isten Lelke elhalmozott kegyelmével és felmagasztalt az Egyházban.

Amit Máriáról vallunk és a hit fényében megtudhatunk, azt az Újszövetségi könyvek, főleg az Evangéliumok üdvösségtörténeti szövegeiből veszi az író. A megváltás titkában szemléli Mária életútját „Názárettől a Golgotáig” és a feltámadás dicsőségében.

Az Egyház tanítását Máriáról a II. Vatikáni Zsinat „Lumen Gentium” dogmatikai konstitúciójának VIII. fejezetéből idézi.

Mária, Boldogasszony Anyánk könyörögj érettünk most és halálunk óráján!