Szűz Mária élete

Szerző: Boldog Emmerich Katalin
Kiadó: Új Ember Kiadó
Megjelenés éve: 2007
Oldalak száma: 359

Emmerich Katalin megdöbbentő részletességgel ecseteli a Biblia szűkszavú leírásait. A testén megjelent stigmáknak, azaz Krisztus sebhelyeinek, valamint látomásainak természetfeletti jellegéről szigorú orvosi és egyházi vizsgálat után nyilatkozott az egyház.

Szép Szűz Mária

Szerző: Béky Gellért
Kiadó: Korda Kiadó
Megjelenés éve: 1994
Oldalak száma: 77

Béky Gellért saját maga írja le és határozza meg, hogy Szép Szűz Mária című könyve milyen irodalmi mű.
Nem legendás természetű „apokrif” írás, és nem akar újfajta „mariológia” lenni.
Imádságos szeretet diktálta tanúbizonyság Jézus anyjáról, akit Isten Lelke elhalmozott kegyelmével és felmagasztalt az Egyházban.

Amit Máriáról vallunk és a hit fényében megtudhatunk, azt az Újszövetségi könyvek, főleg az Evangéliumok üdvösségtörténeti szövegeiből veszi az író. A megváltás titkában szemléli Mária életútját „Názárettől a Golgotáig” és a feltámadás dicsőségében.

Az Egyház tanítását Máriáról a II. Vatikáni Zsinat „Lumen Gentium” dogmatikai konstitúciójának VIII. fejezetéből idézi.

Mária, Boldogasszony Anyánk könyörögj érettünk most és halálunk óráján!

Szűz Mária élete

Szerző: Dr. Kühár Flóris
Kiadó: Egyetemi Nyomda
Megjelenés éve: 1990
Oldalak száma: 116

Dr. Kühár Flóris (1893-1943) bencés, jeles teológus és egyházi író. Váratlanul félbeszakadt élete gazdag terméséből ez a kis könyv Szűz Mária életét mutatja be megalapozott teológiai szemlélettel, és ugyanakkor áhítatot sugárzó, nemes stílusban.

Mária Élete Valtorta Mária látomásai szerint

Szerző: Valtorta Mária
Kiadó: Szent József Könyvkiadó (Budapest)
ISBN: 963-7872-08-6
Megjelenés éve: 1992
Oldalak száma: 227

A pápa mellett más szentírás- és hittudósok is elismerőleg nyilatkoztak Valtorta Mária (1897-1961) írásairól, amelyek a Szentírásnál részletesebben tárják elénk Jézus és Mária életét. Reméljük, hogy e mű kiadásával örömet szerzünk Olvasóinknak, és általa közelebb kerülnek Istenhez. Máriának, Jézus Anyjának élete minket, magyarokat, különösen kell, hogy érdekeljen, hisz Magyarország az ő személyes tulajdona. Szent István királyunk neki ajánlotta a magyar koronát.

Szűz Mária

Szerző: Dr. Tarnóczi János
Kiadó: Ecclesia Kiadó
Megjelenés éve: 1973
Oldalak száma: 483